Báo Điện Tử

Thông tin, các bài viết về cây Gai Dầu và CBD trên các báo uy tín tại Việt Nam. Cung cấp cái nhìn rõ nét về sự quan tâm cấp chính phủ với cây Gai Dầu