MÁY TÍNH LIỀU LƯỢNG CBD

warning Chúng tôi yêu cầu bạn xem xét tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi trước khi tiếp tục các đề xuất do máy tính của chúng tôi tạo ra. Để có quyền truy cập vào máy tính, bạn phải đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm, điều khoản và điều kiện của chúng tôi... Nhấp vào đây để xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi ...
Bạn đã đọc và đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm, điều khoản và điều kiện của chúng tôi chưa?*

Không Đồng Ý



Liều lượng ban đầu cần dùng trong tuần đầu tiên là: MG CBD/1 ngày. Đây là liều lượng thích hợp với hầu hết đối tượng như thông tin bạn cung cấp. Nên bắt đầu với liều lượng này và chia đều lượng trong ngày với mỗi bữa ăn, sử dụng ngay khi vừa ăn xong. Hãy theo dõi trong tuần đầu tiên, nếu không có cải thiện về các triệu chứng, chúng tôi đề xuất liều lượng tiếp theo cho bạn ở dưới đây.

Nếu như liều sử dụng trên chưa hiệu quả đối với bạn, liều tiếp theo nên là: MG CBD/1 ngày. Nên chia đều liều lượng này với mỗi bữa ăn. Liều lượng này là liều lượng đề xuất cố định phù hợp cho nhiều người dùng. Sau một tuần, nếu không cải thiện các triệu chứng, chúng tôi đề xuất bạn sử liều lượng tiếp theo dưới đây mà bạn nên áp dụng.

Liều lượng tiếp theo nếu các triệu chứng không cải thiện: MG CBD/1 ngày. Liều lượng này nên được áp dụng và duy trì sau khoảng 3 tuần, nếu các triệu chứng vẫn không được cải thiện, bạn nên liên hệ với chúng tôi để đội ngũ hỗ trợ khảo sát vấn đề và lên kế hoạch liều dùng sử dụng phù hợp với chính bạn.